Dečja i preventivna stomatologija

Stomatološka ordinacija Popović - posebno brinemo o najmlađima

Pošto je stanje oralnog zdravlja kod dece u našoj sredini jednako loše kao i u susednim regionima o čemu najbolje govori podatak da više od 80% dece ima više od četiri kvarna zuba u ustima, u našoj praksi se deci posvećuje posebna pažnja kako u preventivnom tako i u kurativnom smislu.

Za decu je izdvojena posebna čekaonica u našoj praksi sa animacionim rekvizitima, stolićima za crtanje, igranje i edukaciju o oralnoj higijeni kroz igru, što je po našem iskustvu značajan faktor za početno razbijanje straha od “zubara”, što uz daljni pravilan pristup lečenju daje dobar osnov da na kraju dobijemo rezultat kompletne sanacije, dobre obučenosti oralne higijene i usađenim navikama za doživotne rutinske kontrole kod stomatologa.