Specijalistička stomatološka ordinacija dr Popović Zrenjanin

Dobrodošli u stomatološku ordinaciju Popović

Osnivač i vlasnik ordinacije je doktor stomatologije Popović Predrag specijalista oralne hirurgije, rodjen 1963. u Vršcu.

Osnovnu i srednju školu završio u Zrenjaninu, a medicinski fakultet, odsek stomatologija 1988. u Novom Sadu. Specijalizaciju iz oralne hirurgije završio je 2002. na klinici za stomatologiju u Novom Sadu. Pohađao je brojne kurseve iz oralne hirurgije, parodontologije i implantologije u zemiji i mnogim zemijama zapadne evrope, Nemačkoj, Holandiji, Italiji itd. Sada već davne 1994. osniva jednu od prvih privatnih praksa u zrenjaninskom regionu. Od tadašnjih dvadesetak kvadrata i skromno opremljena posle petnaest godina mukotrpnog rada praksa je prerasla u jednu od najvećih, najlepših i najopremljenijih u Srbiji.

Na skoro 140 kvadratnih metara, luksuznog enterijera smešteno je pet stomatoloških stolica u posebno odvojenim ordinacijama, za konzervativnu stomatologiju, hirurške grane i stomatološku protetiku. Stomatološke stolice i sva prateća tehnička oprema su najnoviji proizvodi najboljih svetskih proizvođača, što sve ukupno pruža dobar osnov za pružanje usluga po najvišim svetskim standardima. Od nedavno u ordinaciji je instaliran najbolji OPT aparat za digitalno snimanje svh zuba i okolnih anatomskih sruktura istovremeno, što još više poboljšava komfor i štedi vreme pacijentima, a zaposlenima omgućava brzu i kvalitetnu dijagnostiku.

Naravno da luksuzan enterijer i opremljenost po najvišim svetskim standardima bez odgovarajućih kadrova samo po sebi nije dovoljno i ono što je najvrednije u našoj ordinaciji je naš stručni tim koji pored doktora Popovića koji se najviše bavi oralnom hirurgijom, parodontologijom i stomatološkom protetikom čine i:

  • Doktor stomatologije Snežana Stojin - specijalista ortopedije vilica i zuba, rođena 1961. u Zrenjaninu. Osnovnu i srednju školu završila je u Zrenjaninu, a medicinski fakultet, odsek stomatologija 1984. u Novom Sadu. Specijalizaciju iz ortopedije vilica i zuba završila je 1998. u Novom Sadu. Edukovala se u zemiji i inostranstvu iz oblasti fiksne ortodoncije. Pored ortopedije vilica bavi se i opštom stomatologijom sa posebnim akcentom u radu sa decom koja su inače poseban predmet pažnje u našoj praksi.
  • Konsultant za parodontologiju i implantologiju dr Fedor Marijanski, specijalista oralne hirurgije - implantolog. Master New York University. Dr Marijanski rođen je 1960. u Novom Sadu. Osnovnu i srednju školu završio je u Bačkoj Palanci i Novom Sadu, medicinski fakultet, odsek stomatologija završio je 1985. u Novom Sadu. Specijalizaciju iz oralne hirurgije završio je na kilnici za stomatologiju u Novom Sadu 2001. Poslediplomske studije završio je na New York University. Pohađao desetine kurseva iz oblasti parodontologije i implantologije u Nemačkoj, Holandiji, Švedskoj, Italiji, Francuskoj i USA. Jedan od najiskusnijih i najuglednijih implantologa u ovom delu Evrope. Održao je desetine predavanja na kongresima i seminarima u zemiji i inostranstvu. Danas je jedan od najznačajnijih učitelja stomatolozima u Srbiji za oblast implantologije, na kursevima koje organizuje predaje zajedno sa kolegama iz Italije i Nemačke. Jednako dobro poznaje sve četiri oblasti (oralnu hirurgiju, parodontologiju, implantologiju i stomatološku protetiku) što je neophodan preduslov za uspešnost implantacije.
  • Po potrebi ordinacija angažuje i druge ugledne stomatologe. Nezaobilazan deo našeg stručnog tima su i tri stomatološke sestre na čelu sa Tot Herminom. Ordinacija sarađuje sa najboljim zubotehničkim laboratorijama u Zrenjaninu, Novom Sadu i Beogradu.