Implantologija i parodontologija

Ugradnja impantata i lečenje paradentopatije

Nezaobilazan segment rada i od strane pacijenata sve više zahtevan je ugradnja implantata. Ordinacija ih radi u saradnji sa doktorom Fedorom Marijanskim, oralnim hirugom - implantologom, koji je stomatolog sa najviše iskustva u toj oblasti u regionu Vojvodine, što je najbolji garant da su rizici za neuspeh svedeni na minimum. Implantni sistemi koje najčešće radimo su dvofazni ITI i izomed, kao i druge dvofazne i jednofazne implante drugih najpoznatijih svetskih proizvođača. Nakon perioda zarastanja od tri do šest meseci, mada u pojedinim slučajevima i ranije, pristupa se izradi protetskih nadoknada na implantima u saradnji sa najboljim zubotehničkim laboratorijama iz Novog Sada i Beograda. U preimplantacijskoj pripremi ili postimpantacijskoj fazi neophodne su i parodontološke hirurške intervencije.

Parodontopatija kao druga najčešća zubna bolest zauzima značajan segment lečenja u našoj praksi i pored konzervativnog lečenja rade se i hirurške intervencije koje imaju za cilj da zaustave i izleče postojeće parodontološke patološke promene i da često uz primenu koštanih implentata nadoknadimo izgubljeni deo kosti u postojećim džepovima. Osim toga rade se i klasični mukogingivalni zahvati.

Izvod iz cenovnika:

  • Plastika plika i frenuluma 80 eura
  • Hirurška obrada parodoncijuma 50 eura
  • Hirurška obrada parodoncijuma sa koštanim implantima 80 eura
  • Dvofazni implantati 500-600 eura
  • Metalokeramička kruna na impantatima 200-300 eura